Oplevelser der udvider din horisont

Som frivillig hjælper du til mange steder i verden og det er som regel folk i nød du hjælper. Det kan være grundet krig eller andre humanitære katastrofer.

Pas på dig selv som frivillig

Når du arbejder som frivillig er det vigtigt at passe på sig selv. Det er især når kommer til den mængde arbejde du står overfor. Hvis ikke man som frivillig husker på sig selv, kan det let gå galt.

Noget andet som er værd at huske på er hvorfor du har valgt at hjælpe til. Er det f.eks. i forbindelse med nødhjælp, så duer helten ikke uden hvile og spise. Husk at drikke og spsie rigelgit når du arbejder, især i de varme områder af verden, hvor især væske er essentielt for din indsats.

Noget andet du kan gøre for at passe på dig selv er at tale med dem der er til stede udover dig, hvis der har været en dårlig oplevelse eller hvis du har det skidt af den ene eller anden årsag. Og så for at tage det helt lavpraktiske med, så sørg for at have styr på helbredet inden du overhvoedet overvejer at tage nogle steder hen.

Udvikl din forståelse

Som frivillig kan det være svært at sætte sig ind i hvordan andre mennesker har det, men noget der kan hjælpe er måske at være med til at opdage nyt om det. Det kunne være til et arrangement hvor en handicappet holder foredrag om sit handicap eller i forbindelse med nødhjælpsarbejde, hvor man forud for arbejder med en case.

Noget helt andet kan være en oplevelse, og her skal du forstå mig ret. Der menes intet negativt med termen “oplevelse”. Der menes at du foretager dig noget som kan øge din forståelse indenfor et givet emne.

Det kunne f.eks. være i forhold til blinde/svagtsynede, hvor handicappet ofte kan være svært at forstå/sætte sig ind i, da det er noget ekstemt. Der findes en oplevelesgave, hvor du kan spise i mørke. Det arrangeres af blinde/svagtseende, og alt er mørkt hele vejen igennem.

Det kan være en oplevelse du kan dele med din partner, ven eller familie og så kan den være med til at udvide din horisont indenfor lige netop det område.